Installatie

Om Magic Mirror² te gebruiken, maak ik gebruik van een Raspberry Pi 3B+. Ik heb hiervoor gekozen i.v.m. de ingebouwde Wifi.

Als eerste heb ik een SD voorbereid met daarop “Raspbian Stretch with desktop and recommended software”. Na de 1e keer inloggen op de RPi heb ik SSH en VNC aangezet, zodat ik er vanaf afstand bij kan.

Installatie Magic Mirror²

Ik heb hiervoor de handmatige installatie uitgevoerd, volgens de instructies op https://github.com/MichMich/MagicMirror#raspberry-pi:

 • Downloaden en installeren van de laatste versie nodejs

  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
  sudo apt install -y nodejs
 • Clone van de repository Clone gemaakt (master branch)

  git clone https://github.com/MichMich/MagicMirror

 • Vervolgens naar de MagicMirror directory – cd MagicMirror/
 • Installeer de MagicMirror app en voer hem vervolgens de 1ste keer uit.

  npm install && npm start 

  Opmerking: wanneer je via SSH de installatie uitvoert, dan zal npm start niet werken. In dat geval dien je het commando DISPLAY=:0 nohup npm start & uit te voeren, zodat MagicMirror op de remote display getoond zal worden.
Like
2